muhtar ziyareti Projemizde özellikle eğitim faaliyetinin uygulandığı okullarımızın bulunduğu mahallelerdeki kanaat önderlerine alan ziyaretleri yapılarak ve projemiz hakkında bilgi verildi, aynı zamanda kendilerinin de projeye destek vermeleri konusunda talepte bulunuldu. Muhtarlarımızla;

1- Mahallelerin sosyal ve ekonomik yapısı

2- Özellikle kız çocuklarını okula göndermek istemeyen ailelerin tespiti

3- Özellikle kız çocuklarını okula göndermek istemeyen ailelerin ziyaret edilmesi

4- Aile ikna çalışması 

gibi konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Yaklaşık 50 muhtar ile görüşüldükten sonra bir rapor oluşturuldu. Rapora göre;

Ekonomik durumu zayıf olan mahallelerde veliler  kendi ihtiyaçlarından ödün vererek çocuklarını okula gönderme konusunda harca yapmaktan kaçınmadıkları, velilerin bu konuda istekli olduğu kanaati ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan özellikle sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı mahallelerde yaşayan öğrencilerin başarılı olmaları ve istekli olmaları durumunda veli çocuğunu okula gitmesi konusunda desteklemektedir. Özellikle bu yapıdaki mahallelerde yaşayan çocukların tehlikeye maruz kaldıkları, bağımlılık yapıcı madde kullanımı, hırsızlık gibi kötü alışkanlıklara yönelebildikleri anlaşılmaktadır. Muhtarlarımızın ortak düşüncesinden biri de çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sürdürülebilirliği olan sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere öncelik ve ağırlık verilmesi gerektiğidir.